Nieuws

Hieronder treft u een overzicht aan van al het nieuws van bbn adviseurs.

Zoek binnen nieuws

Interessante Businesscase in Ede

08 November 2017

Interessante Businesscase in Ede

In opdracht van gemeente Ede onderzoekt bbn adviseurs de inpassing van Cultura in het voormalig V&D pand aan de Achterdoelen. De verwachting is dat dit scenario bijdraagt aan de levendigheid van het centrum.

Lees meer »
Gemeenten, graag een realistische parkeernorm bij ouderenhuisvesting

19 Oktober 2017

Gemeenten, graag een realistische parkeernorm bij ouderenhuisvesting

Iedere organisatie die woonvoorzieningen voor ouderen ontwikkelt of transformeert, krijgt er vroeg of laat mee te maken: de hoge parkeernorm. Bij ieder project kost het weer veel overtuigingskracht en tijd om ervoor te zorgen dat er niet onnodig veel parkeerplaatsen komen.

Lees meer »
Regeling Zorginfrastructuur vervalt per eind 2017

29 Augustus 2017

Regeling Zorginfrastructuur vervalt per eind 2017

De 'Subsidieregeling Zorginfrastructuur', de opvolger van de ' beleidsregel Zorginfrastructuur' eindigt per 2018. De regeling was bedoeld om extramuralisering te stimuleren door het subsidiëren van wijksteunpunten en domotica. Maar nu de verantwoordelijkheden voor extramurale zorg gedecentraliseerd zijn, is het subsidiëren van zorginfrastructuur geen taak meer voor de centrale overheid.

Lees meer »
Verkoopoptimalisatie zorg- en overheidsvastgoed

29 Augustus 2017

Verkoopoptimalisatie zorg- en overheidsvastgoed

Inzet bbn adviseurs bij verkoop van zorg- en overheidsvastgoed, levert maatschappelijke instellingen veel extra geld op.

Lees meer »
Congressen & Symposia

29 Augustus 2017

Congressen & Symposia

bbn-BOB advies actief op verschillende congressen en symposia

Lees meer »
congres ‘Senior & Wonen: Toekomstbestendig wonen voor senioren’

28 Augustus 2017

congres ‘Senior & Wonen: Toekomstbestendig wonen voor senioren’

bbn adviseurs is als dagvoorzitter bij dit congres aanwezig.

Lees meer »
De huisvestingsvergoeding wordt onderhandelbaar

28 Augustus 2017

De huisvestingsvergoeding wordt onderhandelbaar

Nacalculatie is vanaf 2018 verleden tijd. Per 1 januari 2018 zijn de volledige kapitaallasten voor care-voorzieningen opgenomen in het integrale tarief dat geldt voor de betreffende zzp's. Hiermee is een einde gekomen aan de overgangsperiode waarin nacalculatie van de vergunde investeringsbedragen uit het bouwregime jaarlijks een lager percentage van de vergoeding uitmaakte bij bestaande huisvesting.

Lees meer »