• MFA De Korf te Leusden
  • Diverse zorgwoningen Den Haag
  • Zorggebouwen Zorgcirkel
Bekijk al onze projecten

Audit Service- en mutatieonderhoud

Corporaties kunnen 180 euro per woning per jaar besparen

Een gemiddelde woningcorporatie met 5200 woningen geeft al gauw 3 à 4 miljoen euro per jaar uit aan Service- en mutatieonderhoud. Duizenden ‘bonnetjes’ van elk een paar honderd euro tellen op tot een groot bedrag. De werkzaamheden worden uitgevoerd door geselecteerde aannemers en de begeleiding door de corporatie vindt vaak op afstand plaats. Grootscheepse controle is ondoenlijk. Verscheidene corporaties maakten kennis met de Audit service- en mutatieonderhoud van bbn adviseurs en ontdekten dat er 25% op de uitgaven kon worden bespaard.

Onafhankelijke audit Service- en mutatieonderhoud

De audit service- en mutatieonderhoud is een doordachte methodiek waarbij een volstrekt willekeurige selectie van 1 procent van de service- en mutatieaanvragen wordt gecontroleerd. De audits worden uitgevoerd door onafhankelijke inspecteurs, die werken volgens een vaste procedure. Daarbij worden de woningen voor en na de activiteiten van de aannemers geïnspecteerd en wordt een onafhankelijk oordeel gegeven over de uitgevoerde werkzaamheden, de hoogte van de ingediende factuur en de tevredenheid van de huurder.

Auditrapport met vergelijking van aannemers en aanbevelingen

Per jaar wordt aan de opdrachtgever een auditrapport gepresenteerd, waarin de prestaties van de verschillende aannemers met elkaar worden vergeleken en waarin aanbevelingen worden gedaan voor verbetering van het proces.

Regelmatig organiseert bbn rond dit thema masterclasses. Bekijk hiervoor onze kenniswinkel.

bbn adviseert: