Jos Brouwer

Jos Brouwer

manager Onderhoud en Beheer
088 - 226 74 49
  • MFA De Korf te Leusden
  • Diverse zorgwoningen Den Haag
  • Zorggebouwen Zorgcirkel
Bekijk al onze projecten

Bouwhistorisch onderzoek

De restauratie van monumenten is onlosmakelijk verbonden met bouwhistorisch onderzoek; het objectiveert de historische waarde van een gebouw. De monumentencommissie baseert haar toestemming voor de restauratie en herbestemming van het pand grotendeels op bouwhistorisch onderzoek. Ons bureau voert regelmatig bouwhistorisch onderzoek uit.

Bouwhistorisch onderzoek wettelijk verplicht

Om een monumentaal pand te mogen restaureren is een bouwhistorisch onderzoek in veel gevallen verplicht. Eerst gaan we als het ware terug naar het ontstaan van het gebouw. Vanaf dat punt analyseren we de verschillende bouwfasen. Wat zijn de kleurstellingen in de loop der tijd? Welke bouwstoffen zijn gebruikt – en waar kwamen die vandaan?

Historische waarde objectief in beeld

Bouwhistorisch onderzoek geeft een objectief beeld van de historische waarde van een monumentaal pand. Eventuele restauratie- of renovatie plannen worden hieraan getoetst, in het bijzonder door de monumentencommissie. Met de resultaten van bouwhistorisch onderzoek kunnen betere beslissingen worden genomen over de restauratie van een monument. Bijvoorbeeld hoe u de karakterbepalende historische elementen het beste kunt behouden. Maar bouwhistorisch onderzoek verkent ook de grenzen van de (bouwtechnische) mogelijkheden voor de herbestemming van het gebouw. Op basis van het bouwhistorisch onderzoek maakt de monu- mentencommissie een afweging tussen het economisch belang van de eigenaar en het culturele belang.

Gespecialiseerd werk

Bouwhistorisch onderzoek vergt veel kennis en ervaring. Bij bbn werken deskundigen die het bouwhistorisch onderzoek vakbekwaam en met liefde voor ons erfgoed uitvoeren. Zij werken daarvoor samen met hun collega’s van vastgoedmanagement die zich bezighouden met de restauratie van monumenten en herbestemming.

bbn adviseert: