• MFA De Korf te Leusden
  • Diverse zorgwoningen Den Haag
  • Zorggebouwen Zorgcirkel
Bekijk al onze projecten

Renovatie

Hoe zorg ik ervoor dat mijn gebouw goed blijft functioneren en daardoor aantrekkelijk blijft voor de gebruiker? Na verloop van tijd is er meer nodig dan planmatig onderhoud. Dan wordt het noodzakelijk om onderdelen van het gebouw te moderniseren: een renovatie.

Renovatie is een bouwproject

Vrijwel elk gebouw krijgt elke 15 à 25 jaar met een renovatie te maken. Een renovatieproject is feitelijk een gewoon bouwproject, waarvoor huisvestingsadvies, bouwmanagement en bouwkostenmanagement nodig is. Tijdens de renovatie blijft het gebouw vaak in gebruik. Dat maakt renovatieprojecten bijzonder; het stelt extra hoge eisen aan de communicatie en vraagt om maatregelen ter voorkoming van overlast. Het is verstandig het renovatieplan en het meerjarenonderhoudsplan goed op elkaar af te stemmen, om kapitaalvernietiging te voorkomen. Bij elke renovatie bepalen we eerst met behulp van een technische opname de startsituatie. Afhankelijk van de omvang van het renovatieproject stellen we vervolgens een ontwerpteam samen of verzorgen we al het tekenwerk en de engineering.

Deskundige renovatieprojecten

bbn levert een complete projectvoorbereiding en –begeleiding voor renovatieprojecten, inclusief de beheersing van het meer- en minderwerk. Bij de begeleiding van uw renovatie werken onze adviseurs vastgoedmanagement nauw samen met hun collega’s van huisvestingsadvies, bouwmanagement en directievoering en toezicht. Onze ervaring en kennis op het gebied van renovatie is aanzienlijk; de renovatie van uw gebouw is bij ons in deskundige handen.

bbn adviseert: