• MFA De Korf te Leusden
  • Diverse zorgwoningen Den Haag
  • Zorggebouwen Zorgcirkel
Bekijk al onze projecten

Restauratie monumenten

Een restauratie wordt meestal uitgevoerd bij monumentale gebouwen. Het monument is beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan; de restauratie brengt het gebouw in een van te voren afgesproken staat. bbn heeft alle expertise en de passie in huis voor de restauratie van monumenten.

Restauratie monumenten & bestemming

De beoogde nieuwe staat van het gebouw hoeft niet altijd de oorspronkelijke toestand te zijn. Bij de beschrijving van de nieuwe staat wordt natuurlijk rekening gehouden de herbestemming van het gebouw na de restau- ratie. Tegelijkertijd is het behoud en de specifieke waarde van een monumentaal pand van groot belang; deze aspecten komen naar voren in het bouwhistorisch onderzoek. Verder heeft een restauratieproject heeft veel kenmerken van een gewoon bouwproject: er is huisvestingsadviesbouwmanagement en bouwkostenmanagement voor nodig.

Passie voor restauratie monumenten

Voor de restauratie van een monument is veel specifieke kennis noodzakelijk. Daarom werken bij ons ook adviseurs die gespecialiseerd zijn in de restauratie van monumenten. Met veel liefde voor hun vak en de te restaureren monumenten leveren zij een complete projectvoorbereiding en projectbegeleiding.

bbn adviseert: