Jaco de Wildt

Jaco de Wildt

sectormanager onderwijs
088 - 226 74 23
  • Edith Stein College te Den Haag
  • Zandvliet College te Den Haag
Bekijk al onze projecten

Onderwijs

Als gemeente hebt u de verantwoordelijkheid om uw schoolbesturen te voorzien van goede gebouwen. Daarbij kijkt u naar het grotere geheel.

Welke school heeft recht op nieuwbouw of grootschalige renovatie? Welke onderwijskundige ontwikkeling wilt u als gemeente stimuleren? Hoe speelt u in op de demografische ontwikkelingen? En wie pakt de rol van de opdrachtgever bij bouwprojecten? bbn kent het speelveld.

De moderne school is onderdeel van een groter geheel. Wij vertalen uw visie op onderwijs en samenwerking.

Wij ondersteunen de gemeente en schoolbesturen bij het opstellen van Integrale huisvestingsplannen (IHP). Als ervaren huisvestingsadviseur en bouwmanager bereiden bij bouwprojecten voor en begeleiden wij het proces van ontwerp en realisatie.

bbn adviseert: