• Nieuwbouw Hieronymuserf te Utrecht
  • Multifunctionele accommodatie Dorpshuis Zwanenburg
Bekijk al onze projecten

BLVC-plan

Bouwen is risicovol en heeft een grote invloed op de omgeving. Blijft deze bereikbaar? Is deze veilig en leefbaar?

Het is verstandig om al voor de start van de bouw te onderzoeken wat de impact is van het project op de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied. bbn doet dat op een gestructureerde manier en levert een leesbaar document met uitgangspunten.

Inzicht in bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie, al voordat het bouwen begint; dat krijgt u met een BLVC-plan.

bbn start tijdig de communicatie over het bouwplan op en inventariseert de veiligheidsaspecten. Wij stellen het BLVC-plan al voor de aanbesteding op, zodat het als een contractstuk kan worden meegenomen in de aanbesteding.

bbn adviseert: