Rekenmodel basisschool

Het interactieve huisvestingsrekenmodel voor basisscholen

In vier eenvoudige stappen vragen we u naar uw wensen en voorwaarden ten aanzien van de basisschool. Bijvoorbeeld over de locatie en het aantal leerlingen per wegingsfactor.

Na verzending ontvangt u binnen twee werkdagen gratis een overzicht van ruimten en een globale kostenopgave. Dit geeft u een eerste indicatie van de ruimtebehoefte en de bijbehorende normbudgetten.

Start