• VastgoedMaps Groningen / Sociaal Culturele Accommodaties Groningen
  • Onderhoud en beheer van gemeentelijke accommodaties Bunnik
Bekijk al onze projecten

Interim management vastgoed

Uw vastgoedorganisatie is wellicht tijdelijk onderbezet? Of wilt u in korte tijd naast het doorgaande werk een kwaliteitsslag maken? Wij kunnen passende capaciteit aanbieden op meerdere niveaus. Daarbij richten wij ons met name op uw rol als vastgoedeigenaar en ontwikkelaar.

Doelgericht interim management vastgoed

Toekomstgerichte sturing van de vastgoedportefeuille is ons uitgangspunt. Dit vraagt om een zorgvuldige positionering van de vastgoedorganisatie. Onze kennis van de positionering en inrichting van de vastgoedorganisatie draagt bij aan succesvol portefeuillemanagement. Door het leveren van interim management voor uw vastgoedorganisatie kunnen we op de werkvloer en in het management bijdragen aan een vastgoedportefeuille die naar de toekomst toe een blijvende waarde heeft. Wij herkennen trends en ontwikkelingen. Onze managers werken met een open vizier aan uw toekomst, gericht op inhoudelijke doelen.

Interim management vanuit de inhoud

Vastgoedsturing vraagt om inhoudelijke kennis. Juist voor dit deel van uw organisatie ligt het voor de hand om interim management door één van onze professionele adviseurs te laten invullen. De aansturing van uw vastgoed wordt scherper met de inhoudelijke kennis van portefeuillemanagement. Onze interim managers nemen daarbij de lead om uw vastgoedorganisatie verder te professionaliseren.

bbn adviseert: