• Nieuwe huisvesting Hogeschool iPabo te Alkmaar
  • Inrichting Vastgoedinformatiesysteem Den Haag
  • Sport en maatschappelijke accommodaties in Uithoorn
Bekijk al onze projecten

NEN 8021 waardering gebruiksprestatie

In het gebruik blijken diverse kantoren vaak aanzienlijk te verschillen in kwaliteitsniveau. U wilt daarom weten of de kwaliteit van een kantoor aansluit bij het profiel van de gebruiker. Deze gebruiker betreft uw eigen organisatie of is de (potentiële) huurder van één van uw vastgoedobjecten. Als onderdeel van ons vastgoedadvies hanteren wij de NEN 8021 methodiek voor het waarderen van de gebruiksprestatie van kantoorgebouwen.

De NEN 8021 methodiek

NEN 8021 geeft een objectieve methodiek voor de waardering van de gebruiksprestatie van kantoorgebouwen. Daarbij worden op transparante wijze de kenmerken van kantoren vergeleken met de wensen en eisen voor het gebruik. Van de te huisvesten organisatie wordt daarbij een gebruikersprofiel opgesteld. Het matchen van vraag en aanbod vindt daarbij plaats op thema’s als bereikbaarheid, comfort, duurzaamheid, flexibiliteit, representativiteit en voorzieningenniveau. Samen met u bepalen we op elk van deze thema’s de mate van belang door het toekennen van meetbare wegingsfactoren. Onze vastgoedadviseurs geven met de NEN 8021 waardering snel inzicht in de verschillen tussen de wensen die de gebruiker heeft en potentiële huisvestingsoplossingen. Wij zijn in staat om u in korte tijd op de diverse onderwerpen een grote vastgoedportefeuille door te lichten.

Komen tot de juiste keuzes

Op basis van de NEN 8021 stellen wij een vergelijking voor u op, die u in staat stelt om objectief te kiezen tussen de mogelijke oplossingen. Ons advies biedt daarbij inzicht in de mogelijkheden waarop een gebouw aangepast zou kunnen worden om beter aan te sluiten bij de gebruikerswensen. Daarbij signaleren we de kansrijke businesscases welke ook financieel goed door ons worden onderbouwd. Precies weten wat vastgoed kost is namelijk één van de onderscheidende kenmerken van ons advies. Met gebleken meerwaarde dragen onze adviseurs bij aan uw succesvolle vastgoedstrategie.

Meer informatie over de NEN 8021 waardering?

Vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk voor een afspraak!

Meer informatie NEN 8021

bbn adviseert: