• Vastgoedportefeuille gemeente Hellevoetsluis
  • Vastgoedportefeuille Amsterdam in beeld met VastgoedMaps
  • Analyse vastgoedportefeuille Leidschendam-Voorburg
Bekijk al onze projecten

Vastgoedadvies en management van de vastgoedportefeuille

Draagt uw vastgoed op de juiste wijze bij aan de ambities en doelen van uw organisatie? Zijn de kosten en de opbrengsten van het vastgoed op een goede manier in balans? Kunnen de toekomstige ontwikkelingen in de organisatie adequaat worden ondersteund met behulp van de vastgoedportefeuille? Welke strategische keuzen moeten er op de korte en lange termijn worden gemaakt? Deze thema’s staan centraal in ons strategisch vastgoedadvies.

Strategisch Vastgoedadvies

Bent u overheid, bedrijf, maatschappelijke instelling of corporatie? Uw vastgoed verdient een strategische benadering. Er gaan immers grote hoeveelheden geld om in de vastgoedportefeuille. Het vastgoedadvies van bbn helpt u sturen op uw vastgoedportefeuille. Met behulp van een helder geformuleerd vastgoedbeleid en een doordachte vastgoedstrategie zorgt u voor een stevig inhoudelijk fundament. Samen met u verwerven wij het noodzakelijke inzicht om keuzes te kunnen maken. We verbinden de vraagstukken uit uw vastgoedportefeuille met ervaring in maatschappelijk vastgoed, commercieel vastgoed en gebiedsontwikkeling. Ons vastgoedadvies versterkt uw grip op het vastgoed, met als doel de balans te vinden tussen uw ambities en uw financiële middelen.

Portefeuillemanagement begint met een doorlichting van de vastgoedportefeuille

Onze vastgoedadviseurs zijn in staat om samen met u in korte tijd uw gehele vastgoedportefeuille door te lichten. Daarbij signaleren we de kansrijke businesscases, die bij kunnen dragen aan een succesvolle vastgoedstrategie. We kunnen uw vastgoedportefeuille benchmarken, bijvoorbeeld op duurzaamheid en energieverbruik. Bij de doorlichting van de vastgoedportefeuille maken wij gebruik van onze webapplicatie VastgoedMaps.

Waardevast portefeuillemanagement

Strategische sturing van de vastgoedportefeuille vraagt ook om een zorgvuldige positionering van de vastgoedorganisatie. Onze kennis van de positionering en inrichting van de vastgoedorganisatie draagt bij aan succesvol portefeuillemanagement. Door het leveren van interim management voor de vastgoedorganisatie kunnen we ook op de werkvloer bijdragen aan een vastgoedportefeuille met blijvende waarde. Onze adviseurs nemen daarbij de lead om uw vastgoedorganisatie zo nodig verder te professionaliseren.

bbn adviseert: