Vastgoedstrategie gemeente Nissewaard

Buitenzijde-theater-de
Buitenzijde-theater-de
Nederlandrrzuidland

In opdracht van gemeente Nissewaard stelt bbn een vastgoedstrategie op. Hiermee zet de gemeente een koers uit voor het vastgoedbezit op lange termijn. Centraal in de vastgoedstrategie staat het definiëren van de toegevoegde waarde van het vastgoed aan gemeentelijke doelstellingen. De gemeente bezit immers vastgoed omdat het gemeentelijke doelstellingen faciliteert: het hebben van vastgoed is geen doel op zich. In de vastgoedstrategie wordt vastgelegd aan welke organisatiedoelstellingen het gemeentelijk vastgoed een bijdrage moet leveren. Vervolgens wordt dit uitgewerkt in concrete prestatie indicatoren. Op basis hiervan worden de verschillende objecten in de portefeuille beoordeeld. Om doelmatiger te sturen op het gemeentelijk vastgoed, heeft de gemeenteraad de wens geuit om een strategisch kader op te stellen voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Duidelijk moet worden wat het bezit van vastgoed bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen. Door dit inzichtelijk te maken, kunnen op objectniveau beslissingen worden genomen:

  • welke panden blijven in portefeuille en dragen bij aan gemeentelijke doelstellingen?
  • van welke objecten is de toegevoegde waarde een discussiepunt waardoor het bezit heroverwogen moet worden?
  • welke objecten horen thuis op de verkooplijst?

Bbn is gevraagd om de vastgoedstrategie op te stellen en vervolgens alle objecten uit de portefeuille te toetsen aan de opgestelde strategische kaders. De vastgoedstrategie komt tot stand in nauwe samenwerking met afdeling Accommodaties en betrokken beleidsspecialisten. Bbn heeft, door het houden van interviews, de belangrijkste beleidsdoelstellingen en ontwikkelingen achterhaald. Na een aantal workshops is per beleidsveld de maatschappelijke meerwaarde van het vastgoed geformuleerd. De vastgoedstrategie wordt gecompleteerd met het opstellen van concrete en meetbare prestatie-indicatoren. Op basis hiervan worden tenslotte de objecten uit de portefeuille opnieuw tegen het licht gehouden, met als resultaat een uitvoeringsprogramma voor de komende raadsperiode.

 

Facts and Figures
Opdrachtgever: Gemeente Nissewaard
Omvang: ca. 250 gebouwen