TDD diverse zorginstellingen

8822 afbeelding 2
8822 afbeelding 2
8822 afbeelding 3
8822 afbeelding 4
8822 afbeelding 5
Download dit project als PDF
  • Realisatie management
  • Onderhoud en beheer
  • Vastgoedadvies

Technische Due Diligence voor overname van zorgvastgoedportefeuille van 15 objecten

De beoogde portefeuille bestond uit 15 bestaande panden die uiteenlopend verhuurd (gaan) worden aan zorgorganisaties in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. 5 objecten bevonden zich nog in de ontwikkelfase en worden binnen 2 jaar gerealiseerd. De overige 10 objecten worden reeds geŽxploiteerd.

De 10 bestaande objecten zijn beoordeeld op kwaliteit van gebouw en perceel en conformiteit aan wet-en regelgeving. Daarbij zijn op basis van bezichtigingen en de beschikbaar gestelde dossiers de risicoís van verwerving en de kosten van onderhoud voor een langdurige exploitatie in kaart gebracht voor de belegger.

Voor de 5 ontwikkelplannen zijn de kwaliteit van gebouw en perceel en de risicoís van verwerving en de kosten van onderhoud voor een langdurige exploitatie in kaart gebracht voor de belegger aan de hand van een analyse van de dossiers.

Aan de hand van de aangeleverde risicomatrices en meerjarenonderhoudsplannen heeft Cofinimmo SA / Superstone N.V. voorwaarden aan de overname kunnen stellen en hebben zij eind 2014 succesvol deze zorgvastgoedportefeuille over kunnen neem van GREEN Real Estate B.V.

Voor de 5 ontwikkelprojecten zal bbn adviseurs de kwaliteitsbewaking voor Cofinimmo SA/NV uitvoeren.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Cofinimmo SA/NV
Gebruiker: 7 zorginstellingen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg
Omvang: 36.500 m2