Kostprijsdekkende huur vastgoed gemeente Haarlem

8708 082c0024-9f12-4bdc-8a0b-db784044e784
8708 082c0024-9f12-4bdc-8a0b-db784044e784
8708 11226461

Inzicht in de kostprijshuur

De gemeente Haarlem heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt in het op orde krijgen van de vastgoedportefeuille. In de verdere professionalisering van de organisatie past ook het inzicht in de kostprijshuur van gebouwen (KPDH).

Huidig model voldoet niet

Het bestaande rekenmodel dat Haarlem gebruikte, was onvoldoende toegesneden op de specifiek gemeentelijke situatie. Dat was aanleiding om samen met bbn adviseurs een rekenmodel te ontwikkelen, dat nauw samenwerkt met VastgoedMaps.

Onderscheidende kenmerken

Het rekenmodel onderscheid zich op verschillende manieren. Ten eerste is het mogelijk om zowel individuele gebouwen, als hele deelportefeuilles door te rekenen. Daarnaast is er een koppeling met de portefeuille (VastgoedMaps), met de meerjarenonderhoudsplanning en met de activa-administratie van de gemeente.

Inzicht in de portefeuille

Het rekenmodel stelt de gemeente in staat om de KPDH snel te berekenen, gebaseerd op de portefeuille zoals in VastgoedMaps is samengesteld. Daardoor weet de gemeente nu beter waar de financieel zwakke plekken in de portefeuille zitten.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Omvang: ca. 400 panden