Revalidatiekliniek De Plataan, Sevagram te Heerlen

Plataan
Plataan
Plataan2
Download dit project als PDF
  • Realisatie management
  • Huisvestingsadvies

Cofinimmo, een Belgische belegger, kreeg de mogelijkheid een te renoveren revalidatiekliniek van Sevagram te kopen. Na renovatie wordt de revalidatiekliniek voor 15 jaar verhuurd aan Sevagram.

Sevagram heeft een omvattend plan opgesteld voor de renovatie van haar kliniek met ca. 130 bedden, kantoor- en vergaderfaciliteiten en facilitaire services. De kliniek telt een vloeroppervlak van circa 14.700 m2 verdeeld over 12 verdiepingen.

Technische Due Diligence en kwaliteitscontrole voor belegger

Voor Cofinimmo heeft bbn adviseurs de Technische Due Diligence van het gebouw en het renovatieplan uitgevoerd. Daarbij zijn de kritieke punten van het gebouw en het renovatieplan in kaart gebracht. bbn heeft aanbevelingen gedaan hoe deze kritieke punten opgeheven kunnen worden. Om een inzicht te krijgen in de te verwachten onderhoudskosten, heeft bbn een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. De aanbevelingen en het meerjarenonderhoudsplan hebben Cofinimmo ondersteund om tot een weloverwogen besluit te komen de revalidatiekliniek aan te kopen.

Kwaliteitscontrole

Na overeenstemming over de aankoop is de renovatie in januari 2016 gestart. Om de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden en het bouwproces te borgen, voert bbn namens Cofinimmo de kwaliteitscontrole uit. Bij kwaliteitscontrole wordt het bouwproces gemonitord op organisatie, kwaliteit van werkzaamheden en documenten, planning en informatie. De kwaliteitscontroleur rapporteert maandelijks zijn bevindingen aan de opdrachtgever.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Cofinimmo
Gebruiker: Sevagram
Architect: Engelman
Omvang: 14.700 m2