Maarten Pullen

Maarten Pullen

afd.manager & adviseur
088 - 226 74 56
  • Inrichting Vastgoedinformatiesysteem Den Haag
  • Kostprijsdekkende huur vastgoed gemeente Haarlem
  • Verduurzaming vastgoedportefeuille gemeente Velsen
Bekijk al onze projecten

Vastgoedadvies 

Vastgoed is een kapitaalintensief productiemiddel. U vraagt zich af of de inzet van uw middelen effectief is.

Welke gebouwen dragen bij aan uw doelstellingen en welke niet? Deze vraag bepaalt waar u gaat investeren en welke gebouwen u het beste kunt afstoten. Om goede beslissingen te kunnen nemen, hebt u behoefte aan overzicht en inzicht.

Wij zetten onze ervaring in om met u een vastgoedstrategie te ontwikkelen die werkt.

Wij begeleiden u bij de strategische doorlichting van de vastgoedportefeuille en het portefeuillemanagement. Wij stellen samen met u het strategische huisvestingsplan IHP of LTHP op, benchmarken de performance van uw portefeuille en uw organisatie.


Informatie op maat:
Doorlichting vastgoedportefeuille, Portefeuillemanagement, Strategisch huisvestingsplan, Benchmarking, Organisatieadvies, Interim management

bbn adviseert: