• Vastgoedportefeuille gemeente Hellevoetsluis
  • VastgoedMaps Groningen / Sociaal Culturele Accommodaties Groningen
  • Analyse vastgoedportefeuille Leidschendam-Voorburg
Bekijk al onze projecten

Vastgoedorganisatie

De gemeentelijke vastgoedorganisatie heeft vaak allerlei verschillende rollen: ze is eigenaar, beheerder, maar soms ook exploitant en ontwikkelaar. Dit kan leiden tot een onduidelijke rolverdeling en ad hoc oplossingen. Daarom is een duidelijke inrichting van de gemeentelijke vastgoedorganisatie essentieel voor succesvolle sturing van het maatschappelijk vastgoed.

De vastgoedorganisatie in bedrijf

Een goede strategie voor uw vastgoedportefeuille is nog niet voldoende. De afdeling Vastgoed of het vastgoedbedrijf moet zich binnen de eigen organisatie profileren als een professionele speler en een waardevolle gesprekspartner voor bestuur en beleid. Met name binnen gemeenten, maar ook binnen zorginstellingen en onderwijsinstellingen is dit nog niet altijd even eenvoudig. bbn onderscheidt verschillende fasen in de ontwikkeling van de interne afdelingen en stemmen onze begeleiding daar op af.

Scherp op rolverdeling en budgetscheiding

Onze visie op de inrichting van de vastgoedorganisatie gaat uit van een duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden. Wie bepaalt het beleid? Wie is de eigenaar, wie verzorgt het eigenaarsbeheer, wie is de dagelijkse exploitant en wie zorgt er voor nieuwbouw, verbouwing en uitbreiding? Bij een strategische portefeuillesturing past het zorgvuldig vastleggen van taken en bevoegdheden en het inzichtelijk maken van de geldstromen. De berekening van de kostprijsdekkende huur speelt hierbij een belangrijke rol. Andere onderwerpen zijn besluitvorming over aan- en verkopen, budgethouderschap, financiële transparantie en verantwoording.

bbn adviseert: