• Vastgoedportefeuille Amsterdam in beeld met VastgoedMaps
  • Analyse vastgoedportefeuille Leidschendam-Voorburg
  • Verduurzaming vastgoedportefeuille gemeente Velsen
Bekijk al onze projecten

Vastgoedstrategie

Welke gebouwen dragen het beste bij aan de strategische doelstellingen van de organisatie? En op welke wijze kan de organisatie, ook met de vastgoedportefeuille, inspelen op ontwikkelingen in de markt en in de samenleving? Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, moet uw organisatie beschikken over een doordachte vastgoedstrategie.

Vastgoedgoedbeleid

Vastgoed is bijna nooit een doel op zich, maar een middel om doelstellingen te realiseren. De wijze waarop vastgoed kan bijdragen aan de doelstellingen van uw organisatie, worden verwoord in het vastgoedbeleid. Daarin worden uitgangspunten omschreven omtrent de gewenste spreiding, grootte, locatiekwaliteit, multifunctionaliteit, duurzaamheid, prijs, uitstraling, context en dergelijke. Het vastgoedadvies van bbn helpt u bij het formuleren van het vastgoedbeleid. Het vastgoedbeleid vormt het toetsingskader voor verdere analyse en strategie.

Vastgoedstrategie

De doorlichting van de vastgoedportefeuille levert waardevolle informatie op over de actuele situatie. Al tijdens de doorlichting kan duidelijk worden welke gebouwen beter of slechter voldoen aan de uitgangspunten van het vastgoedbeleid. De vastgoedstrategie is er op gericht om, door middel van doelgerichte ingrepen, een situatie te bereiken die optimaal aansluit bij het vastgoedbeleid. Per gebouw wordt in de vastgoedstrategie aangegeven of er sprake is van consolidatie, investering of desinvestering. Binnen deze drie hoofdgroepen wordt de strategie verder gedetailleerd. We onderscheiden bijvoorbeeld doorexploiteren, renderen, versterken, verduurzamen, uitbreiden, verbouwen, verkopen, slopen, leeg laten staan en dergelijke. In veel gevallen moeten er uiteraard ook businesscases worden onderzocht en doorgerekend.

bbn adviseert: