• Nieuwe huisvesting Hogeschool iPabo te Alkmaar
  • Inrichting Vastgoedinformatiesysteem Den Haag
  • Sport en maatschappelijke accommodaties in Uithoorn
Bekijk al onze projecten

Wet Markt en Overheid

Sinds 1 juli 2014 is de wet Markt en Overheid (wet MenO) definitief van kracht. De wet MenO is bedoeld om voor bedrijven en overheden gelijke concurrentieverhoudingen te creëren. Vanaf 1 juli 2014 is de Autoriteit Consument & Markt gaan handhaven op deze wet.

Een belangrijke gedragsregel uit de wet MenO is dat wanneer overheden diensten of goederen leveren die als economische activiteit kunnen worden gekenmerkt, alle kosten van die diensten of goederen moeten worden doorberekend. Economische activiteiten die het algemeen belang dienen vormen een uitzondering.

Overheden verhuren, vaak via hun vastgoedorganisatie, vastgoed. Dit is een economische activiteit. Op basis van de genoemde gedragsregel moet de overheden dit vastgoed minimaal kostprijsdekkend verhuren. De overheden moeten desgevraagd kunnen aantonen dat alle kosten integraal zijn doorberekend. Ook hier geldt de uitzonderingsbepaling: indien het vastgoed het algemeen belang dient of activiteiten huisvest die dat doen, hoeven de kosten niet integraal te worden doorberekend. Overheden kennen binnen hun vastgoedportefeuille beide categorieën: een deel dient het algemeen belang, maar een deel ook niet.

Daarmee noodzaakt de definitieve inwerkingtreding van de wet MenO om het huurprijzenbeleid van overheden en de administratiewijze van het doorberekenen van de integrale kosten te checken op conformiteit aan deze wet.

Meer informatie? Neem dan contact op met Arne Balvers, 088 - 226 74 00 of info@bbn.nl.

Lees verder in onze whitepaper

 

 

bbn adviseert: