• Uitbreiding en renovatie van het Ikazia ziekenhuis te Rotterdam
  • Revitalisering Amandelhof Zeist
  • Zorgcentra Wildhoef Bloemendaal en Tusselerhof Lochem
Bekijk al onze projecten

Rekenhulp Seniorenzorg

Welke huur kan uw klant betalen?

Interessant genoeg maakt ieder huishouden de som automatisch bij de aankoop of huur van woonruimte. Wat is het netto inkomensplaatje? Welke vaste en variabele lasten zijn er? En wat is er, na eventuele overige reserveringen, over om de huur te betalen of de hypotheeklasten (rente én aflossing) te voldoen?  

Voor de bewoners van zorginstellingen was dit nooit een relevante vraag; zorg en wonen werd betaald vanuit de Wlz. Met de intreding van het ‘Scheiden van Wonen en Zorg’ geldt ook voor deze groep mensen dat er bewust naar de woonlasten gekeken dient te worden.

Om bewoners van zorginstellingen inzicht te geven in hun huishoudboekje ontwikkelde bbn de Rekenhulp Seniorenzorg.

Start de Rekenhulp Seniorenzorg

 

bbn adviseert: