Duurzaamheid

Duurzaamheid is verankerd in onze werkwijze. De expertise van bbn op dit gebied is een vast onderdeel van onze advisering - in elk ontwikkelingstraject.

Wij brengen de kosten en opbrengsten van uw duurzaamheidinvesteringen deskundig in kaart. Hiermee bent u verzekerd van een optimaal duurzaamheidadvies, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Duurzaamheidambities waar maken

Er bestaan veel omschrijvingen van duurzaamheidambities. Bijvoorbeeld ‘Cradle to Cradle’, ‘duurzame gebiedsontwikkeling’, ‘klimaatneutraal’ of ‘CO2-emissievrij’. Wij leggen uit wat de verschillende termen betekenen en borgen de duurzaamheidambities in het ontwikkelingstraject van uw gebouw of gebied. Onder andere door een zorgvuldige selectie van architecten, adviseurs en aannemers. Maar ook door de duurzaam bouwen ambities in het Programma van Eisen concreet en toetsbaar te maken. Daarvoor gebruiken we verschillende instrumentaria. Bijvoorbeeld Energieprestatie (op Locatie), GPR en BREEAM Gebouw.

Vroegtijdig integraal advies

Wij berekenen de duurzaamheidkosten en -opbrengsten in het eerste projectstadium en onze experts werken hierbij nauw samen. Dit verzekert u van een vroegtijdig, integraal duurzaamheidadvies. Vanzelfsprekend bewaken onze adviseurs de kwaliteit van de duurzaamheidmaatregelen en de investerings- en exploitatiekosten. Zowel gedurende het ontwerp- en realisatieproces als tijdens het vastgoedbeheer na oplevering.

Kennisgroep Duurzaam Bouwen

De bbn Kennisgroep Duurzaam Bouwen is actief in kennisontwikkeling en participeert in verschillende samenwerkingsverbanden - onder andere met W/E adviseurs – op het gebied van duurzaamheid. bbn adviseurs beschikt over gecertificeerde BREEAM-experts en GPR-experts. Ook zijn we aangesloten bij een aantal toonaangevende duurzaamheidinstanties en initiatieven, zoals de Dutch Green Building Council en MVO Nederland. Graag verwijzen wij u naar een aantal bijzonder duurzame referentieprojecten