• IKC Maarssen
  • IKC Haarrijn Utrecht
  • European Patent Office Rijswijk
Bekijk al onze projecten

Rekenmodel kostprijsdekkende huur

Gemeenten, corporaties en instellingen gebruiken steeds vaker de kostprijsdekkende huur als basis voor de verrekening van kapitaallasten en exploitatiekosten bij maatschappelijk vastgoed. Om de kostprijsdekkende huur te kunnen bepalen, moet een complexe netto contante waarde berekening worden uitgevoerd. bbn adviseurs biedt de mogelijkheid om deze berekening vanaf heden online en gratis uit te voeren.

Het rekenmodel van bbn adviseurs berekent de kostprijsdekkende huur op basis van een groot aantal parameters waaronder: de boekwaarde of investeringskosten, rente, inflatie, verlangde risicopremie bij de inzet van eigen vermogen, (resterende) exploitatieperiode, financieringsmethodiek, exploitatiekosten, tussentijdse investeringen, restwaardes van opstal en grond en dergelijke. De uitkomst van de berekening wordt direct online gepresenteerd en gevisualiseerd.

Start HET rekenMODEL kostprijsdekkende huur